Kontakt

Grad: Beograd

e-mail: limkonceptpro@gmail.com

Tel: +38162-223-440

Poslovno ime : MILOŠ ĆURČIĆ PR  LIM KONCEPT PRO BEOGRAD

Matični broj: 64736337

PIB:              110218298